"Límits del dibuix. Tretze exercicis de dibuix, 2005.

Àlex Nogué i Joan Descarga.

Autors: Àlex Nogué i Joan Descarga
Publicacions de la Universitat de Barcelona
276 pàgines en color. Mides: 21cm x 15 cm
Edició bilingüe: Català/Español.
ISBN: 84-475-2875-8
www.publicacions.ub.es

Límits del dibuix explora a través d’imatges alguns dels interrogants de l’art contemporani, entre els quals la mateixa dissolució dels límits en les pràctiques artístiques contemporànies, tant dels que s’han situat entre l’art i altres formes d’interpretar i transformar el medi, com dels que tradicionalment han delimitat les diferents disciplines artístiques entre si.
En el subtítol del llibre, Tretze exercicis de dibuix, même, els autors s’apropien de l’adverbi même que prové de l’obra dadaista de Marcel Duchamp La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même, realitzada de 1915 a 1923, i que fou usat com un element aliè que subratlla la radicalitat de la peça i actua com una explicació del mateix dadaisme. El même obre un espai de llibertat enorme que actua de clau interpretativa d’aquest llibre, al mateix temps que serveix perquè els autors retin un homenatge al dadaisme, del qual l’art contemporani és deutor.
Sota l’aparença de tretze exercicis de dibuix s’aborda, amb un llenguatge desimbolt, qüestions relatives a la metodologia de la creació, a la percepció visual i a les funcions de l’art. Tretze enunciats breus i concisos reforçats per imatges intencionades que remeten el lector a múltiples i lliures enllaços mentals, aplicant el principi duchampià que és el que mira qui conclou l’obra. Tretze temes recurrents de la pràctica de l’art, presentats de forma aparentment heterodoxa.
Els quatre primers exercicis -1r. Desdibuixar, 2n. Natura viva versus natura morta, 3r. Constel·lacions i 4t. De l’aire gros- remeten a qüestions de metodologia de la creació artística, utilitzant respectivament quatre tòpics de l'aprenentatge del dibuix com són el suport, el model, l’atzar i la representativitat de la distància segons Leonardo da Vinci.
Un cinquè capítol, Amb nocturnitat i traïdoria, aborda la mítica por dels creadors al paper en blanc, és a dir, la por a la decisió inicial que desencadenarà un seguit d’actuacions posteriors, mentre que els capítols 6è. Skyline, 7è. L’anàlisi, 8è. La síntesi i 9è. El parxís, es refereixen a qüestions de percepció visual com el perfil, l’observació analítica i l’observació sintètica i la percepció i la memòria espacial.
En els darrers tres exercicis –10è. Les Itaques, 11è. GPSP, 12è. Autoretrat, 13è. La pasta és la pasta- s’al·ludeixen aspectes socials de l’art com són l’esforç de l’artista per escapar de la mirada estereotipada, l’ús de les tecnologies contemporànies en la creació, el problema de la creació situada en el difícil límit entre l’interior i l’exterior de l’autor i la dimensió comercial de la creació artística.
Tots els capítols estan estructurats perquè sigui el lector qui extregui les seves pròpies conclusions: un enunciat inicial que, a manera d’exercici, llança una pregunta, planteja un problema o suggereix una pràctica; un conjunt d’imatges que permeten fruir del llibre com un pur document visual, i una fitxa tècnica de caràcter més objectiu que descriu els materials, les dades, la ubicació i el significat que els autors han volgut donar tant al text de l’enunciat com a les imatges.

El llibre està precedit per quatre aportacions de professors universitaris que permetran al lector contextualitzar la proposta global d’aquesta publicació i li facilitaran l’accés a reflexions paral·leles: Lino Cabezas, catedràtic de dibuix de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona; Agustín Valle, professor titular d’estètica de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid; M. Josep Balsach, professora titular d’història de l’art de la Universitat de Girona, i Clara Garí, directora del projecte Nau Côclea."Thirteen exercises of drawing, 'même'": title of the visual book eminently made with the artist Joan Descarga that, under the false apperance of a manual of drawing, talks about problems of contemporary art and does tribute to dadaism.