“23 preguntes amb resposta / 23 questions with answer”, 2004

Àlex Nogué i Ester Baulida

Autors: NOGUÉ, A; BAULIDA, E; ET ALT. “23 preguntes amb resposta”,
Olot: Edicions del Museu, 2004,
ISBN: 84-931615-6-X
Dipòsit Legal: GI-1036-2004
202 pàgines. Color.
Edició trilingüe: Català, espanyol, anglès
www.olot.org/cultura/zerou

“23 preguntes amb resposta / 23 questions with answer” és una publicació que recull les motivacions estètiques, intel·lectuals, socials i emotives prèvies a la realització de cada un dels 23 treballs encadenats entre si i ordenats cronológicamente a la manera d’una correspondencia objectual entre Ester Baulida i Àlex Nogué."23 questions with answer": Publication that gathers the aesthetic, intellectual, social and touching motivations, previous to the accomplishment of twenty three works chained one with each other in chronological order, constructed like an objectual correspondence between Ester Baulida and Àlex Nogué.