Legal

Els textos i imatges d'Àlex Nogué d'aquest website estan sota la llicència de Creative Commons: Attribution-Non comercial-Share alike.
Àlex Nogué's texts and images in this website are under the licence of Creative Commons: Attribution-Non comercial-Share alike.

cc Àlex Nogué

Alex Nogue - Creative CommonsEls textos i imatges d'altres autors d'aquest website estan sotmesos als drets d'autor i no poden esser reproduïts, emmagatzemats o tramesos per cap tipus de mitjà o sistema, sense l'autorització prèvia per escrit dels autors.
The texts and images of other authors in this website are under quotation rights adjacent to copyright and cannot be copied or stored by any other kind of means or system without the author's permission in writing.