Bibliografia / Bibliography

DESCARGA,J; NOGUÉ,À. "Trementina.Una metàfora d ela pintura", Barcelona:Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2007. ISBN:978-84-475-3170-7 170 pàgines en color. Edició bilingüe: català i castellà. www.publicacions.ub.es

NOGUÉ, A. i DESCARGA; J. "Límits del dibuix. Tretze exercicis de dibuix, même", Barcelona:Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2005. ISBN: 84-475-287555-8 276 pàgines en color. Edició bilingüe: català i castellà. www.publicacions.ub.es

Consell de redacció de TRANSVERSAL, de 1997 a 2003, Edita Agrupació transversal de ciutats de Catalunya, Director: Antoni Llevot.

NOGUÉ, A. BAULIDA, E. “23 preguntes amb resposta”, Olot: Edicions del Museu, 2004,ISBN: 84-931615-6-X

NOGUÉ, A. VELILLA, C. “Rafael Santos Torroella entrevista a Miró, Dalí i Tàpies” Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2004 ISBN: 84-475-2635-6

NOGUÉ, A. “La construcció d’una exposició”, Universidad de Barcelona. Edició de video. DLNº B-45587/2003. (Idea y Dirección del autor).

NOGUÉ, A.”Exposició Espais”, A: Papers d’art, 2003, nº 82/83, pàg 20-23

NOGUÉ, A. "Metodos de creación artística", Girona. Fundació Espais, 2003. DL: Gi- 314-2003 ISBN: 84-607-7781-2

NOGUÉ, A. "Desmemòria", Girona. Fundació Espais, 2003. DL: Gi-94-1987

NOGUÉ, A. "Desmemòria", Girona. Fundació Espais, 2002. DL: Gi-1409-2002 ISBN: 84-607-5729-3, pp.70

NOGUÉ, et alt . “Obra gráfica de la Biblioteca Nacional de España 1993-97) D.L.: M-12809-2002.
ISBN: 84-88699-56-5

NOGUÉ, A. “Els portals volcànics” A: La Comarca, 2003, núm 1183, pág 14.

NOGUÉ, A "À. Nogué per Albert Batlle i Maria Domene". A: L'Esquerp, Reus, Comissariat d'exposicions, 2001, pp.22-25

NOGUÉ, A. CASADESÚS, A. "Ulls de cristall/cor de pedra" A: LLaurò, Barcelona, 2000. Eumo y AAC.
ISBN:: 84-7602-601-3 pp. 143.

NOGUÉ, A. "Quadern d'estiu". Hostalets. 2000, Edita: À.N. F.
DL: Gi-1126-2000 pp.48

NOGUÉ, A. Et Alt., 2000 “Virtual Gallery” International Summer Academy for Art and Design, Format CD

NOGUÉ, A. "Sense Títol" A: Nexus. Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, Diciembre 2000. p.49. DL: B-40.454-88. ISBN: 1575-0876

NOGUÉ, A. "Auscultació", A: Museu d'Art, Girona, 1999. Generalitat de Catalunya.

NOGUÉ, A; JARQUE, V; Senyores y senyors....,Girona, 1999. Fundació Espais d’art contemporani, DL: GI 94-1987

NOGUÉ, A. "El tiempo en la creación y el tiempo en la recepción de la obra de arte" A: Art, educació i ciutadania. Barcelona, 1998. Edita AEC .

NOGUÉ, A. "El tren..." A: 440, 1998, nº 33. p.49

NOGUÉ, A. "Ceci est la couleur de mes rêves" A: 440, 1998, nº 31. pp.21

NOGUÉ, A. "Cavall de Troia II" Unidad de Audiovisuales Universidad de Barcelona, 1998. Edición en formato video, D.L.B-8910-98 C.T.

NOGUÉ, A. "Cavall de Troia I" Unidad de Audiovisuales Universidad de Barcelona, 1998. Edició en format video, D.L.B-28627-98

NOGUÉ, A. NOGUÉ, J. "Auscultació", A: Museu d'Art de Girona, 1997, Generalitat de Catalunya,

NOGUÉ, A. "L' arbre tort de Joaquim Vayreda" A: El plafó, Olot, 1997 nº 3

NOGUÉ, A."Largas noches para la creación". A: Catàlogo Ingrid Montz, Caja de Murcia, Madrid, 1996.

NOGUÉ, A. "La conservació i la restauració en art contemporani" A: "Conservació i restauració de l' art contemporani" CAMPO. G. FLOS,N.Barcelona, 1996. Universitat de Barcelona.

NOGUÉ, A. SUNYOL, V. GARI, Cl. Reversions, Vic,1996 .Côclea i Eumo editorial. ISBN 84-7602-986-1

NOGUÉ, A. "Viure" A: Factoria de les arts. Barcelona, 1995 .Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

NOGUÉ, A."El museu Clarà: Un museu menys" A: Diari de Girona.9/II/1996, p. 27

NOGUÉ, A."El museu Clarà: Un museu menys" A: 440 m.Olot, 1995 Nº 10 pp.27-28

NOGUÉ, A. "Plein air", Catàleg de l' exposició de Josep Masdevall i Narcís Gironell, Olot, 1995, Edicions Municipals. Col.l Plàstica actual. Nº 10

NOGUÉ, A."El panorama artístic a Girona: Una visió subjectiva". A: El punt 12/IV/1995 pp.1

NOGUÉ, A. "L´escola d´Olot i la seva continuitat al segle XX" ,
Olot : Edicons Pehoc, 1994. ISBN 84-8067-043-6-

NOGUÉ, A. "D´artista a artista". A: 4ª Entrega.Lleida:1994, Ediciones Municipales, pág s/n.

NOGUÉ, A. "Un passeig pel bosc". A: Papers d´Art. núm 59 .Girona : 1994, pág 5.

NOGUÉ, A. "El paisatge: Alguna cosa més que la seva aparença".A : El Punt. 28/8/1994. pág. 10.

NOGUÉ, A. "Assaig d´assajos : Un bosc imaginari d' imatges i paraules", A: Papers d' art ,1993 , núm 52. pág 8-12

NOGUÉ, A. "Collage" A: Latex.Revista d' art. LLeida, .EMBA, 1993 p.21.

NOGUÉ, A. "Fulls de la Revista". A: Revista de Girona.Girona. 1993. núm 156. pág. 107-113.

NOGUÉ,A. "Captar lo que esta en el aire". A: Las enseñanzas artísticas en la encrucijada. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.1991. pág.15 .(ISBN 84-475-0330-5)

NOGUÉ, A. "Die Künstler und ihre Arbeiten".A: Dokumentation eines künstlerischen Arbeitsaufenthaltes im Herbst 1991 in Marburg..Marburg.Philipps Universitat

NOGUÉ, A. "Aquells paisatges" A : Joaquim Mir. Barcelona: Fundació La Caixa,1991, pág.15-16.(IBS 84-7664-320-9)

NOGUE, A "Reinterpretar el paisatge". A: Vitrina.Revista del Museo. Núm Pág.2. 13-20

NOGUÉ, A. "La pintura de paisatges: Alguna cosa més que quadres bonics".A: Alimara. Olot. 1988, núm23 pàg 2 .

NOGUÉ, A. "El paisaje: Percepción y representación". A: Revista Icónica Madrid, 1986, núm 4, pàg.7-14.

NOGUÉ, A. "La pintura de paisatges: Model de la realitat".A: Escola Superior de Paisatge. Olot: Edicions Municipals, 1986, núm 35, pàg 2-4.

NOGUÉ, A. "Contemplant un dibuix de Leonardo" .A: Qüern.1986. pàg: 8.

NOGUÉ, A. "L' apreciació estètica del paisatge".. A: Actes de les I Jornades Técniques sobre medi ambient".Girona: Consorci de la Costa Brava, 1986. pàg.157-163.

NOGUÉ, A, "Dibuix del natural" . A:Catàleg. Facultad de Bellas
Artes.Barcelona.1986, pág.2.

NOGUÉ, A. "El color de la ciutat". A: l' Olotí. Olot.1985 ,núm 296, pág 14.

NOGUÉ, A. "Art i Holografia".A: L' Olotí ,Olot. 1985, núm 295,pág.10.

NOGUÉ, A. El paisatge:Percepció i representació. Barcelona : Publicacions de la Universitat de Barcelona.1985.

NOGUÉ ,A."Les formes captivants"A: Catàlegs Expo-Art.Girona.Galeria d'art.1985.

NOGUÉ, A. PLA, J. "L' opció E: La recerca de sentit d´un procés pedagògic". A: Dossiers E.Barcelona. Facultat de Belles Arts.1981-1986.(núms. de 1 a 4).

NOGUÉ, A. REMESAR, T. "Home-Environament" A: Home-
Environament.Barcelona: Universitat Politécnica de Catalunya.1984.pág.157-160.