Biografia | Biography

Nascut el 10 de març de 1953 a Hostalets d’en Bas.

Artista visual. Catedàtic de la Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.

Editor-Fundador de la revista BRAC https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/

Catedràtic Emèrit de la Universitat Barcelona.


Born on March 10, 1953 in Hostalets d'en Bas. Girona, Spain.
Visual artist. 
Professor Doctor in Fine Arts. Universitat of Barcelona (UB).
Professor Emeritus of the Universitat of Barcelona (UB).
Editor and founder of BRAC Journal: https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/