"Dibuixar un arbre / Drawing a tree", 2013

Àlex Nogué

ÀLEX NOGUÉ. DIBUIXAR UN ARBRE

L’arbre, un dels símbols més universals i un element intrínsecament vinculat al desenvolupament de la nostra cultura, esdevé, en aquest llibre, el pretext idoni per donar a conèixer alguns dels interrogants que la vivència de l’art contemporani planteja.

L’artista Àlex Nogué obre les portes del seu procés de creació per fer visible com es desencadena la gènesi d’una obra d’art i posa a la llum les incerteses, les intuïcions i les aspiracions que comporta la creació artística.

Dibuixar un arbre tracta de les similituds entre l’emoció que produeix un plançó al mig d’un bosc i l’emoció de traslladar-lo fins a l’interior d’una presó. De les diferencies de dibuixar un xiprer dret o abatut. Dels silencis i dels sorolls de les imatges. Del que una obra pretén i del que mai aconsegueix.

Les imatges i els textos d’aquest llibre ens permeten transitar per l’interior de vuit processos de creació i ens mostren com els treballs artístics neixen i creixen.

Per emmarcar l’experiència creativa en el context cultural contemporani Dibuixar un arbre s’inicia amb cinc reflexions d’autors que han viscut amb empatia aquest recorregut creatiu. Ells mateixos estan immersos de manera apassionada en la creació, producció, difusió o direcció de projectes creatius, i són: Eudald Camps, Xavier Franquesa, Rosa Pera, Víctor Sunyol i Àngels Viladomiu.

Autor: Àlex Nogué
Edita: Comanegra
Dipòsit Legal: B-22506-2013
ISBN: 978-84-15097-91-4
178 pàgines. Color
Edició bilingüe: català/anglès.

Primera edició: 2013. Imprès a Espanya / Printed in Spain. Barcelona.

http://comanegra.com/ÀLEX NOGUÉ. DRAWING A TREE

In this book, one of the most universal symbols and an item that is intrinsically linked to the development of our culture, the tree, becomes the ideal pretext to present some of the questions that are addressed by the experiences of contemporary art.

The artist Àlex Nogué opens the doors to his creative process to show how the generation of a work of art arises, displaying the doubts, the intuitions and the aspirations that artistic creation entails.

Drawing a Tree speaks of the similitudes between the emotion felt on seeing a sapling tree in the forest and the emotion of transferring it into a prison-yard; of the difference between drawing a cypress tree standing or lying down; of the silence and the sounds of images; of what a work of art intends and never achieves.

The images and texts in this book will enable us to enter the intricacies of eight creative processes, showing us how such works of art are born and grow.

Moreover, Eudald Camps, Xavier Franquesa, Rosa Pera, Víctor Sunyol and Àngels Viladomiu, all of whom are passionately involved in the creation, production, diffusion or managements of creative projects, have followed this work with empathy, contributing five essays to Drawing a Tree and placing the creative experience within a contemporary cultural context.