Davant la imatge/Ante la imagen/ Facing the Image, 2016

Àlex Nogué

Àlex Nogué, 2016

Davant la Imatge. 

Barcelona: Comanegra/BRAC

DL: B 23972-2016

ISBN: 978-84-16605-10-1

131 pàgines. Color

Edició trilingüe: català/español/ english

DAVANT LA IMATGE

[...] En algun moment se salta de l’inconscient a l’acte, i aquest acte comporta la pèrdua de l’enigma inicial i l’ús del llenguatge per construir una nova imatge sostinguda, ara sí, per una elaboració estètica lleugerament raonada. Una forma de pensar sense pensar, una imatge que et porta a una altra establint una narració inicialment inconnexa, una successió de fragments, una temptativa per salvar el territori més primari, però també el més singular, de la percepció, el territori de no saber que és el que li manca al què veiem. [...]

Àlex Nogué

 

DELANTE LA IMAGEN

 

[...] En algún momento se salta del inconsciente al acto y este acto conlleva la pérdida del enigma inicial y el uso del lenguaje para construir una nueva imagen sostenida, ahora si, por una elaboración estética levemente razonada. Una manera de pensar sin pensar, una imagen que te lleva y otra que establece una narración en un principio inconexa, una sucesión de fragmentos, una tentativa de salvar el territorio más primario, pero también el más singular, de la percepción, el territorio de no saber qué es lo que le falta a lo que vemos. [...]

Àlex Nogué

 

FACING THE IMAGE

[...] At a certain moment there is a leap from the unconscious to the act, and this act entails the loss of the initial enigma and the use of language, to construct a new image sustained now by a lightly thought-out aesthetic elaboration. It is a way of thinking without thought, an image that leads you to another, establishing a narrative, disconnected at first, a succession of fragments, an attempt to save the most primary territory of perception but also the most singular, the territory of not knowing what it is that is missing in what we see. [...]

 

 

Àlex Nogué

Davant la imatge

Les imatges es poden pintar, dessacralitzar, completar, negar, rascar, tallar, capgirar, amagar,  sustentar, subratllar, recuperar, i fer-les d’un, en un esforç inútil per defugir del codi hegemònic d’interpretació.

“Davant la imatge” és un projecte que està format per l’edició d’un llibre amb el mateix títol que conté reproduccions de l’obra i textos de  Xavier Acarín i Marta Dahó i Àlex Nogué, i per l’exposició “Un tren en pot amagar un altre” inclosa dins el programa “Exposicions itinerants” de la Diputació de Girona. (2017/2018).

Delante de la imagen

Las imágenes se pueden pintar, desacralizar, completar, negar, rascar, cortar, voltear, esconder, soportar, subrayar, recuperar, y hacerlas de uno mismo en un esfuerzo inútil para evitar el código hegemónico de interpretación.

“Delante de la imagen” es un proyecto que está formado por la edición de un libro con el mismo título que contiene reproducciones de la obra y textos de  Xavier Acarín , Marta Dahó y Àlex Nogué, y por la exposición “Un tren puede esconder otro” incluida dentro del programa “Exposiciones Itinerantes” de la Diputación de Girona, 2017.

Facing the image

Images can be painted, desecrated, completed, denied, scraped, cut, turned upside-down, hidden, supported, underlined, recovered and appropriated in a useless effort to avoid the hegemonic code of interpretation.

 “Facing the image” is a project that consists of publishing a book under the same title containing reproductions of the work and texts by Xavier Acarín, Marta Dahó and Àlex Nogué, and of the exhibition “One train can conceal another” included in the program  “Itinerant exhibitions” organized by the Diputació de Girona. (2017/2018).


 

DAVANT LA IMATGE

[...] En algun moment se salta de l’inconscient a l’acte, i aquest acte comporta la pèrdua de l’enigma inicial i l’ús del llenguatge per construir una nova imatge sostinguda, ara sí, per una elaboració estètica lleugerament raonada. Una forma de pensar sense pensar, una imatge que et porta a una altra establint una narració inicialment inconnexa, una successió de fragments, una temptativa per salvar el territori més primari, però també el més singular, de la percepció, el territori de no saber que és el que li manca al què veiem. [...]

Àlex Nogué

 

DELANTE LA IMAGEN

 

[...] En algún momento se salta del inconsciente al acto y este acto conlleva la pérdida del enigma inicial y el uso del lenguaje para construir una nueva imagen sostenida, ahora si, por una elaboración estética levemente razonada. Una manera de pensar sin pensar, una imagen que te lleva y otra que establece una narración en un principio inconexa, una sucesión de fragmentos, una tentativa de salvar el territorio más primario, pero también el más singular, de la percepción, el territorio de no saber qué es lo que le falta a lo que vemos. [...]

Àlex Nogué

 

FACING THE IMAGE

[...] At a certain moment there is a leap from the unconscious to the act, and this act entails the loss of the initial enigma and the use of language, to construct a new image sustained now by a lightly thought-out aesthetic elaboration. It is a way of thinking without thought, an image that leads you to another, establishing a narrative, disconnected at first, a succession of fragments, an attempt to save the most primary territory of perception but also the most singular, the territory of not knowing what it is that is missing in what we see. [...]

 

 

Àlex Nogué

Davant la imatge

Les imatges es poden pintar, dessacralitzar, completar, negar, rascar, tallar, capgirar, amagar,  sustentar, subratllar, recuperar, i fer-les d’un, en un esforç inútil per defugir del codi hegemònic d’interpretació.

“Davant la imatge” és un projecte que està format per l’edició d’un llibre amb el mateix títol que conté reproduccions de l’obra i textos de  Xavier Acarín i Marta Dahó i Àlex Nogué, i per l’exposició “Un tren en pot amagar un altre” inclosa dins el programa “Exposicions itinerants” de la Diputació de Girona. (2017/2018).

Delante de la imagen

Las imágenes se pueden pintar, desacralizar, completar, negar, rascar, cortar, voltear, esconder, soportar, subrayar, recuperar, y hacerlas de uno mismo en un esfuerzo inútil para evitar el código hegemónico de interpretación.

“Delante de la imagen” es un proyecto que está formado por la edición de un libro con el mismo título que contiene reproducciones de la obra y textos de  Xavier Acarín , Marta Dahó y Àlex Nogué, y por la exposición “Un tren puede esconder otro” incluida dentro del programa “Exposiciones Itinerantes” de la Diputación de Girona, 2017.

Facing the image

Images can be painted, desecrated, completed, denied, scraped, cut, turned upside-down, hidden, supported, underlined, recovered and appropriated in a useless effort to avoid the hegemonic code of interpretation.

 “Facing the image” is a project that consists of publishing a book under the same title containing reproductions of the work and texts by Xavier Acarín, Marta Dahó and Àlex Nogué, and of the exhibition “One train can conceal another” included in the program  “Itinerant exhibitions” organized by the Diputació de Girona. (2017/2018).