“Xiprer “, 2008-2010

Galeria Horizon, Colera, Girona / Galeria Esther Montoriol, Barcelona


“Xiprer“, 2008-2010

“És hivern. Sóc davant d’un arbre, fa fred, tot està adormit i quiet. Dibuixo l’arbre.
Unes setmanes més tard: És hivern, encara. S’ha escalfat una mica l’ambient i el dia ha guanyat uns minuts de llum; tot segueix adormit i quiet, però la saba ja és activa dintre de l‘arbre. Dibuixo l’arbre.”

"It's winter. I'm in front of a tree, it is cold and everything is sleepy and still. I draw the tree. A few weeks later: it is still winter. The atmosphere has warmed up a bit and the days have a few more minutes of daylight, everything is sleepy and still but the sap is moving inside the tree. I draw the tree."

ÀLEX NOGUÉ. “ Invisible Space”. A: Outer Horizons. 2009, núm. 2, pàg 66-67

“Xiprer,” 2008-2009
Llapis sobre paper, 4 peces.
229cm x 648 cm.
“Cypress”, 2008-2009.
Pencil on paper. 4 parties
229cm x 648 cm.

“Xiprer“, 2008-2010

“És hivern. Sóc davant d’un arbre, fa fred, tot està adormit i quiet. Dibuixo l’arbre.
Unes setmanes més tard: És hivern, encara. S’ha escalfat una mica l’ambient i el dia ha guanyat uns minuts de llum; tot segueix adormit i quiet, però la saba ja és activa dintre de l‘arbre. Dibuixo l’arbre.”

"It's winter. I'm in front of a tree, it is cold and everything is sleepy and still. I draw the tree. A few weeks later: it is still winter. The atmosphere has warmed up a bit and the days have a few more minutes of daylight, everything is sleepy and still but the sap is moving inside the tree. I draw the tree."

ÀLEX NOGUÉ. “ Invisible Space”. A: Outer Horizons. 2009, núm. 2, pàg 66-67

“Xiprer,” 2008-2009
Llapis sobre paper, 4 peces.
229cm x 648 cm.
“Cypress”, 2008-2009.
Pencil on paper. 4 parties
229cm x 648 cm.