Quan els arbres deixaren anar la nit / Cuando los árboles soltaron la noche / When the trees released the night (2021-2022)

Textos de / Texts by:

Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura]: Resguardar l’esguard / Resguardar la mirada / Protecting the gaze

 

Charela Díaz: Sembrar un xiprer. Crear una exposició / Sembrar un ciprés. Crear una exposición./ To sow a cypress tree. To create an exhibition.

 

Àlex Mitrani: Àlex Nogué: La possibilitat del paisatge / Àlex Nogué: La posibilidad del paisaje / Àlex Nogué: The possibility of landscape

Quan els arbres deixaren anar la nit/ Cuando los árboles soltaron la noche/When the trees released the night. PDF

Textos de /text by: Alexandra Laudo [Heroinas de la Cultura]. Charela Díaz. Àlex Mitrani.

Quan els arbres deixaren anar la nit/ Cuando los árboles soltaron la noche/When the trees released the night. PDF

Textos de /text by: Alexandra Laudo [Heroinas de la Cultura]. Charela Díaz. Àlex Mitrani.