“Res li va ser aliè / Res li serà aliè” "Nothing being was irrelevant to it / Nothing will be irrelenvant to it."

Projecte de gravat guanyador de la “Beca Desenvolupament del Gravat”. La Mercé. Girona. Winning Engraving Project of the “Engraving development Grant 2011” “La Mercé Center”. Girona.

Projecte de gravat guanyador de la “Beca Desenvolupament del Gravat” sota la direcció de Sebi Subiròs i la col·laboració de Clara Bieto, Marta Córcoles, Cesc Pujol i Dolça Vilallonga.

Winning Engraving Project of the “Engraving development Grant 2011” “la Mercé. Center” Girona, under the directions of Sebi Subiròa and the participation of Clara Bieto, Marta Córcoles, Cesc Pujol i Dolça Vilallonga.

La primera fase del “gravat-acció” inclou l'estampació d'una xilografia japonesa i d'un aiguafort en dos jardins urbans, i en una segona fase l'edició d'un video, una exposició i una publicació. Data prevista de finalització: maig 2012.

The firts phase of the Action-Engraving /Performance Engraving, includes and etching in two urban gardens and the second phase is the editing of a video, an exhibition and a book. Sheduled finishing date: May 2012.