The Drawing House

"The drawing house" és un projecte vinculat al medi ambient que explora les condiciones de percepció i cerca la intensitat comunicativa de l’obra d’art invertint els sistemes de relació entre l’espai expositiu, l’espectador i una obra d’autors diferents.

(en procés)