“Dibuixar un arbre” / “Drawing a tree”

“Dibuixar un arbre” / “Drawing a tree”. Barcelona: Comanegra, 2013

“Dibuixar un arbre” projecte editorial que reuneix les obres dels darrers tres anys acompanyades de textos teòrics i reflexions sobre el procés de creació. Data prevista de finalització: novembre de 2013.

“Drawing a tree” Book Project that brings together all the Works of the last three years accompanied by theoretical texts and refelctions on the process of creation.Sheduled finishing date: November, 2013.