"Fugir" 2019. MUME (Museu Memorial de l'Exili)

Fugir, (MUME) un vídeo que evoca la idea de fugida.